Koszt przesyłki jest zależny od jej rodzaju i można go sprawdzić po dodaniu produktów do koszyka.

Konsument może zwrócić zamówiony w sklepie Salestreet.pl towar w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Wzór oświadczenia znajduje się poniżej. Aby skorzystać z możliwości zwrotu produktu, prześlij nam wypełniony wzór oświadczenia na poniższy adres mailowy, a w odpowiedzi wyślemy adres magazynu dla zwrotu przesyłki. Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki.

Dane kontaktowe przydatne do zwrotu zamówienia: salestreet24@gmail.com

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Koszty odesłania zwracanego produktu do magazynu sklepu  ponosi klient. Prosimy o dokładne zapakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Proszę pamiętać, aby przed odesłaniem towaru do sklepu właściwie go zabezpieczyć co pozwoli uniknąć ewentualnych obniżeń wartości odesłanego towaru w przypadku uszkodzeń w czasie dostawy oraz wysokości zwracanej wpłaty.  Jeżeli okaże się, że zwracany towar nosi ślady użytkowania, montażu, lub niewłaściwego zapakowania odesłanego produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru produktu, wartość zwrotu będzie proporcjonalnie zmniejszona do stopnia zużycia towaru. Polecamy także ubezpieczyć przesyłkę w firmie kurierskiej, z której będą Państwo korzystać. W przypadku ewentualnego uszkodzenia odsyłanego produktu w czasie wysyłki, będą Państwo mogli wystąpić o odszkodowanie do firmy kurierskiej.

W przypadku otrzymania produktu uszkodzonego w całości lub w części, należy wstrzymać się z jego montażem i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu, w celu przesłania reklamacji do producenta towaru i jego wymiany lub naprawy. Złożenie towaru, który jest wadliwy może skutkować odrzuceniem zgłoszenia gwarancyjnego przez producenta mebla.


……………………………………………          ..…………...……… (miejscowość), dnia ………....
(dane składającego oświadczenie)

 

                                                                                      Do
                                                                                      Top-Gaz Bogusław Skorupa
                                                                                      Kamocin 65
                                                                                      97-306 Grabica


OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ..................................................................................... (przedmiot sprzedaży)
zawartej w serwisie/sklepie .………………………………………………………………………………………………
oznaczonej numerem zamówienia ...........................................................(nr zamówienia), w dniu …………………………………………… (data).

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń. Wobec powyższego wnoszę o zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie i odsyłam zamówione produkty na adres wskazany przez Sprzedającego.

Nr konta do zwrotu płatności: ................................................................................
Imię i Nazwisko właściciela rachunku: .......................................................................

Z poważaniem,

…………………………… (podpis)

Śledź nas na Facebooku